کد خبر: 7754
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399 - 11:57
نوع مصوبه: تصویب نامه
کد پیشنهاد: 58226
شماره مصوبه: 58226/103784
تاریخ ابلاغ: 1399/09/16
دولت مصوبه مربوط به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک ملی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک ملی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 آذر 1399، با صدور مجوز به سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک ملی ایران به منظور تأمین مالی طرح مطالعه، تملک و توسعه مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

گفتنی است، براساس ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1387 - به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده اجازه داده می شود به منظور تسریع در عملیات اجرایی، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362/6/8  - اقدام نمایند.

downlod