کد خبر: 7751
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 آذر 1399 - 15:12
>>

موضوعات مورد بررسی

- پیش نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رویکرد محرومیت های اجتماعی یا کارهای اجباری عام المنفعه برای تخلفات رانندگی.

- پیش نویس لایحه قانون دهیاری ها.