کد خبر: ۷۷۵
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
شماره مصوبه : ۵۲۸۶۲/۶۹۲۲۴
درآيين نامه جديد سعي شده تا علاوه برحفظ يكپارچگي موارد ذيل نيز مورد تأکيد قرار گيرد: تعريف جامع و مانع از نشريات الكترونيك در حدود قانون / تعريف دقيق مؤسسه خبري به منظور حمايت از كار حرفه اي خبرگزاري ها و جلوگيري از فعاليت صرفاً سايت خبري به عنوان خبرگزاري / اختصاص حداقل (50) درصد مطالب مربوط به منطقه محل فعاليت جهت بالا بردن سطح آگاهي هاي مردم آن مناطق/...
آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات

به سبب اصلاحات فراوان صورت گرفته در گذشته بر روي آيين نامه قبلي در آيين نامه جديد سعي شده تا علاوه برحفظ يكپارچگي موارد ذيل نيز مورد تأکيد قرار گيرد.

- تعريف جامع و مانع از نشريات الكترونيك در حدود قانون

- تعريف دقيق مؤسسه خبري به منظور حمايت از كار حرفه اي خبرگزاري ها و جلوگيري از فعاليت صرفاً سايت خبري به عنوان خبرگزاري

- اختصاص حداقل (50) درصد مطالب مربوط به منطقه محل فعاليت جهت بالا بردن سطح آگاهي هاي مردم آن مناطق

- تأكيد بر اختيارات، وظايف مسئوليت هاي صاحب امتياز كه بر عهده اجاره كننده رسانه خواهد بود.

- الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اعلام دلايل مخالفت هيئت نظارت بر مطبوعات در صورت درخواست متقاضي

- عدم الزام به داشتن دفتر كار براي صاحبان رسانه

- تأكيد بر نشر پاسخ هاي موضوع ماده (23) قانون مطبوعات ظرف (24) ساعت پس از وصول آن

- الزام صاحبان امتياز و مديران مسئول رسانه ها به بيمه نمودن كاركنان رسانه

- الزامي بودن مصوبات مربوطه شوراي عالي امنيت ملي براي رسانه ها

- الزام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به فيلتر نمودن خبرگزاري ها يا رسانه هاي الكترونيكي پس از صدور رأي دادگاه يا اعلام هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف، لغو، ابطال پروانه يا فيلتر موقت

- عدم ثبت دامنه مراكز ارايه خدمات ديجيتال و ميزباني براي خبرگزاري ها يا رسانه هاي الكترونيكي كه فعاليت آنها توسط دادگاه صالح يا هيئت نظارت بر مطبوعات مغاير با اصول مندرج در قانون مطبوعات و اين آيين نامه تشخيص داده شده است.


 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون