کد خبر: 7735
تاریخ انتشار: شنبه 15 آذر 1399 - 14:10
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- لايحه اصلاح ماده (100) قانون  شهرداري مصوب سال 1334 (درحوزه رسيدگي به تخلفات ساختماني).

- لايحه الحاق يك بند به ماده (80) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران( پيش بيني ساختار و جايگاه شوراياري در نظام حقوقي كشور در نظام مديريت شهري ).