کد خبر: 7730
تاریخ انتشار: شنبه 15 آذر 1399 - 13:58
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58198/102780
تاریخ ابلاغ: 1399/09/15
با تصویب هیئت وزیران اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد.
ارجاع اختلافات طرح های عمرانی دستگاه ها با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 12 آذر 1399 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعاد 15 مورد از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.

downlod