کد خبر: 7721
تاریخ انتشار: سه شنبه 11 آذر 1399 - 11:02
کد پیشنهاد: 58230
تاریخ پیشنهاد: 1399/08/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/09/09
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاحات (141) ردیف تعرفه شامل (75) مورد کاهش حقوق ورودی به میزان یک درصد و (66) مورد ایجاد، حذف، ادغام، تفکیک و اصلاح شرح ردیف تعرفه و اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
اعمال اصلاحات (141) ردیف تعرفه ای در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، طی شش ماهه اول سال جاری با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی ذی ربط شامل تولیدکنندگان، ذینفعان، انجمن ها، تشکل ها و سندیکاها به منظور جلوگیری از دگراظهاری در گمرکات و فراهم نمودن بستر لازم جهت رصد آنها در زمان ثبت سفارش و ترخیص، پیشنهادات اصلاحات تعرفه ای واصله از دستگاه های متولی را بررسی و نهایتاً با اصلاحات (141) ردیف شامل (75) مورد کاهش حقوق ورودی به میزان یک درصد و (66) مورد ایجاد، حذف، ادغام، تفکیک و اصلاح شرح ردیف تعرفه و اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات موافقت نموده و آن را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت ارایه کرده است.

گفتنی است پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی  است.

downlod