کد خبر: 7716
تاریخ انتشار: شنبه 8 آذر 1399 - 15:27
کد پیشنهاد: 58225
تاریخ پیشنهاد: 1399/09/01
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/09/08
وزارت آموزش و پرورش در اجرای جزء «1» بند «الف» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه و راهکار مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راجع به استقرار نظام مکان یابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی و با هدف تأمین عدالت آموزشی و مدیریت هدفمند منابع دولتی و خیرین، پیش نویس «آیین نامه اجرایی مکان یابی مدارس دولتی و بازتخصیص فضاهای آموزشی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
آیین نامه اجرایی مکان یابی مدارس دولتی و بازتخصیص فضاهای آموزشی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از اهداف کلی ارایه شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی - ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی است.

براساس مفاد این سند، نظام آموزش و پرورش به شش زیرنظام تقسیم شده که یکی از آنها زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری است.

سه برنامه اصلی در راستای استقرار نظام مکان یابی مدارس براساس آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (ناظر به 50 سال آینده) عبارتند از:

- تدوین شاخص ها و معیارهای مکان یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی

- طراحی و استقرار نظام هوشمند الکترونیکی برای مکان یابی مناسب فصاها و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی

- ساماندهی فضاهای آموزشی موجود به منظور تجمیع آنها و افزایش بهره وری با رویکرد مدارس متوسط و بزرگ

با توجه به اهمیت مسئله مکان یابی و بازتخصیص فضاهای آموزشی و لزوم قانونی شدن ضابطه، لازم الرعایه توسط کلیه دستگاه های کشور است. بعلاوه اینکه اجزای ذیل بند 7 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، بر مکان یابی و توزیع فضاهای آموزشی به تناسب نیازها و ارایه الگو و ضابطه لازم الرعایه برای ساخت مدارس تأکید نموده است و مطابق با ماده (123) قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، لازم الاجراست.

گفتنی است پیشنهاد «آیین نامه اجرایی مکان یابی مدارس دولتی و بازتخصیص فضاهای آموزشی» هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در دست بررسی است.

downlod