کد خبر: 7711
تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09:10
کد پیشنهاد: 58219
تاریخ پیشنهاد: 1399/08/24
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/27
شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست صدور مجوز فروش و تبدیل به احسن نمودن ساختمان دبیرخانه این شورا در تهران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست تبدیل به احسن نمودن ساختمان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست صدور مجوز فروش و تبدیل به احسن نمودن ساختمانی متعلق به این شورا واقع در خیابان مفتح تهران، رو بروی ورزشگاه شهید شیرودی را که در اختیار دبیرخانه شورای مذکور قرار دارد، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.