کد خبر: 7703
تاریخ انتشار: يکشنبه 2 آذر 1399 - 19:14
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58196/98289
تاریخ ابلاغ: 1399/09/01
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا
موافقتنامه تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 آبان 1399، با صدور مجوز

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در خصوص تأسیس مرکز منطقه ­ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب­آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا موافقت کرد.

هدف اصلی مرکز یاد شده، کمک به کشورهای واقع در غرب و مرکز آسیا در زمینه مدیریت کاهش ریسک زلزله و توسعه روش های مناسب جهت ایجاد تاب آوری نسبت به زلزله های احتمالی براساس خصوصیات فیزیکی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی است و به شکل یک بستر پژوهشی و آموزشی در زمینه پیشگیری و آمادگی عمل می کند.

همچنین تأکید اصلی فعالیت های این مرکز بر انجام تحقیقات، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، ارایه توصیه های سیاستگذاری، تسهیل انتقال فناوری و ترویج همکاری و تبادل تجربیات منطقه ای است.

downlod