کد خبر: 7698
تاریخ انتشار: شنبه 1 آذر 1399 - 12:31
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58072/97524
تاریخ ابلاغ: 1399/08/28
هیئت دولت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس (ROP) را ابلاغ کرد.
اصلاح تعرفه مربوط به معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت دولت در جلسه مورخ 25 آبان 1399 با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازنگری سالیانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور، با اصلاح شرح خدمت مربوط به معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موافقت کرد.

بر این اساس، معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس (ROP) (رتینوپاتی نارس) براساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و ارزش ضریب ریالی این خدمت در بخش خصوصی 20 درصد بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات مربوط محاسبه می گردد.

downlod