کد خبر: 7693
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آبان 1399 - 13:57
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 56558/96671
تاریخ ابلاغ: 1399/08/27
هیئت وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده های قضائی، آیین نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر 9 ماده به تصویب رساند.
تصویب آيين نامه اجرایی «سامانه الكترونيك شناسايی اموال محكوم عليه»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 9 مهر 1399 به پیشنهاد قوه قضاییه (با همكاري وزارت خانه‌هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد.

امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانك هاي اطلاعاتي اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقيف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین نامه به شمار می رود.

مطابق این آیین نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم نمایند.

هم چنین، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.

علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد.  افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

downlod