کد خبر: 7690
تاریخ انتشار: سه شنبه 27 آبان 1399 - 16:39
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58187/96614
تاریخ ابلاغ: 1399/08/27
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 آبان 1399، با اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای، برای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

همچنین به موجب این مصوبه، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

downlod