کد خبر: 7684
تاریخ انتشار: شنبه 24 آبان 1399 - 16:15
کد پیشنهاد: 58153
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/28
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/06
وزارت آموزش و پرورش به منظور ايجاد سازوكار قانونی براي افزايش انگيزه شغلی، كسب و ارتقای صلاحيت هاي معلمی و متناسب سازی نظام پرداخت ها براساس شايستگی ها و نتايج عملكرد رقابتی معلمان، لايحه رتبه بندی حرفه ای معلمان را به هیئت دولت ارائه نموده است.
 لايحه «رتبه بندی حرفه ای معلمان» در هیئت دولت بررسی می شود

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت «نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شايستگي­ ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني» را طبق سند تحول و نقشه جامع علمي كشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي تهیه نماید.

اگرچه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه­ هیئت وزیران در سال های 1394 و 1398 به رتبه بندی حرفه ای معلمان اختصاص یافته است اما از آنجا که سازوکارهای پیش ­بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و می بایست مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر نماید، تدوین پیش نویس قانونی رتبه بندی حرفه ای معلمان می تواند ضمن تعیین صلاحیت ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارایه نماید.

بنابراین با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه بندی حرفه ای معلمان» را به هیئت دولت ارائه نموده است.

طبق لایحه پیشنهادی، به منظور ايجاد سازوكار قانوني براي افزايش انگيزه شغلي، كسب و ارتقاي صلاحيت هاي معلمي و همچنين متناسب سازي نظام پرداخت ها براساس شايستگي ها و نتايج عملكرد رقابتي معلمان مطابق نظام سنجش صلاحيت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي، اقدام به سنجش صلاحيت هاي مذكور از سوی كانون هاي ارزيابي در يك بازه زماني حداقل سه ساله می شود كه متناسب با نتايج حاصله، افراد موفق به كسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلي مي شوند و متناسب با آن از مزاياي مالي با عنوان فوق العاده خاص بهره مند مي گردند.

همچنین در اين لايحه 5 رتبه در نظر گرفته شده كه امکان بهره مندی حائزان رتبه های 1 تا 5 به ترتيب از 0/5 تا 1 / 2 امتيازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.

 لازم به ذكر است، در مرحله نخست همه معلمان در يك بازه زماني سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و درصورت احراز شايستگي های لازم، در رتبه یک قرار خواهند گرفت. از نقاط قوت اين لايحه مي توان به موضوع گواهينامه صلاحيت معلمي اشاره كرد كه پيش شرط، اشتغال به حرفه معلمي بوده و حداکثر هر 5 سال به روزآوری می شود.

گفتنی است، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت طی می کند.

downlod