کد خبر: 7682
تاریخ انتشار: شنبه 24 آبان 1399 - 14:13
کد پیشنهاد: 58147
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/21
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/03
بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به اهمیت موضوع تأمين اشتغال و مسکن و موضوعات فرهنگي و اجتماعي ايثارگران، پیشنهادهایی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهادهایی برای تامين اشتغال و مسكن و موضوعات فرهنگی و اجتماعی ايثارگران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف خود، با وجود مشکلات موجود در حوزه مسکن و اشتغال ايثارگران، همواره تلاش خود را به منظور حفظ جايگاه خود به عنوان يک نهاد فرهنگي و اجتماعي به کار بسته است.

در همین راستا وجود قوانين حمايتي مؤثر در کشور، طراحي و اجرای برنامه هاي عملياتي در جهت اجراي برنامه هاي 34 گانه ابلاغي رئيس جمهور از سوی این بنیاد از جمله انجام تفاهم نامه با وزارت خانه ها و استانداري ها، استفاده از ظرفيت­ هاي بالقوه اي که در استان ها و شهرستان ها وجود دارد و تشکيل کارگروه هاي اشتغال، مسکن، درمان و .... کمک شایانی به رفع مشکلات جامعه ایثارگری نموده است.

ولی بررسي آیين نامه اجرایی شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نشان می دهد به جايگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها و همچنين وظايف مرتبط با امورايثارگران توجهی نشده است.

از جمله اینکه با وجود تاکید مصوبه سال 1395 دولت درخصوص بند (ک) ماده (9) آیین نامه فوق بر «برنامه ریزی و پیشنهاد برای تامین مسکن ایثارگری و در راستای تحقق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با هماهنگی و پیگیری بنیاد مذکور» به عنوان يکي از وظايف کارگروه زيربنایي توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست، متأسفانه طي همين آیين نامه منسوخ شده است .

همچنین با توجه به صراحت هاي قانوني درخصوص به کارگيري ظرفيت 25 درصد استخدام کشور و اولويت هاي قانوني ايثارگران در طرح هاي کارآفريني و اشتغال زایي، بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها که تا قبل از اين آیين نامه عضو اصلي بوده اند، حذف گرديده اند.

علاوه بر این، لحاظ نمودن بنياد شهيد و امور ایثارگران به عنوان عضو متغير درکارگروه مذکور باعث نادیده گرفتن جايگاه این بنياد به عنوان يک نهاد فرهنگي و اجتماعي است.

بنابراین باتوجه به موارد فوق، بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به اهمیت موضوع تأمين اشتغال و مسکن و موضوعات فرهنگي و اجتماعي ايثارگران، سه پیشنهاد زیر را به هیئت دولت ارائه نموده است:

الف- اضافه شدن بند (ک) مورد اشاره با مضمون «برنامه ريزي و پيشنهاد طرح ها براي تأمين مسکن ايثارگري و در راستاي تحقق قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و ساير قوانين با هماهنگي و پيگيري بنياد شهيد و امور ايثارگران» به ماده (8) وظايف کارگروه زير بنایي توسعه روستایي، عشايري و آمايش سرزمين و محيط زيست به عنوان وظيفه اصلي،

ب- عضويت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها درکارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان بعنوان عضو اصلي همانند سنوات گذشته،

ج- عضويت بنياد شهيد و امورايثارگران استان ها در کارگروه اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده به عنوان عضو اصلي. 

گفتنی است، این پیشنهادها مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.