کد خبر: 7669
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 - 08:09
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> جلسه

موضوع مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي.