کد خبر: 7664
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 - 07:59
>>

موضوعات مورد بررسی

- پيش نويس لايحه بازنگري و اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با رويكرد محروميتهاي اجتماعي يا كارهاي اجباري عام المنفعه براي تخلفات مكرر رانندگان .

- لايحه استفساريه در خصوص  نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي .

- درخواست كاركنان آزمايشگاه تشخيص طبي براي مشمول شدن در زمره كاركنان مشمول قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت.