کد خبر: 7662
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 - 07:57
>>

موضوع مورد بررسی

- اجرايي شدن موارد پيشنهادي درباره رعايت مبحث (19) مقررات ملي ساختمان.