کد خبر: 7659
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 - 07:54
>>

موضوعات مورد بررسی

- لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت.

- تعديل جزاي نقدي، موضوع: ماده (28) اصلاحي قانون مجازات اسلامي.