کد خبر: 7657
تاریخ انتشار: سه شنبه 20 آبان 1399 - 15:10
کد پیشنهاد: 58184
تاریخ پیشنهاد: 1399/08/16
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/20
معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف مقابله با تخریب و بی توجهی به آثار و بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاهای کشور و ضرورت حفاظت از این آثار ارزشمند، پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (2) و اصلاح ماده (8) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی را جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه نموده است.
ارایه پیش نویس لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» نظر به قوانین مصوب ناظر بر حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور و مالکان آنها از جمله «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی مصوب 1398/4/2» و ضرورت بازنگری و تکمیل قانون یاد شده برای رفع مشکلات در این حوزه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پس از برگزاری جلسات با نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور و تعدادی از مدیران کل استانی میراث فرهنگی و بهره گیری از نظرات دیگر کارشناسان غیردولتی، پیش نویس لایحه «الحاق یک بند به ماده (2) و اصلاح ماده (8) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

بند الحاقی به ماده (2) قانون یاد شده شامل اعمال حقوق و حمایت های تعیین شده برای مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور و دیگر فهرست های ذیربط است.

همچنین به موجب اصلاح ماده (8) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی مصوب 1398/4/2، در صورتی که بناها و مستحدثات واقع در حریم بناها و بافت های تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور و دیگر فهرست های ذیربط با محدودیت های قانونی از جمله ساخت و ساز روبرو شده باشند، با تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توانند از اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1398/10/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برخوردار گردند.

گفنی است این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است.

downlod