کد خبر: 7640
تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 - 09:43
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> نتیجه جلسه

موضوعات مورد بررسی:

- دستورالعمل پاسداری (شناسایی، معرفی و ترویج) میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاهای کشور با مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری و دهیاری ها

- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور