کد خبر: 7638
تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 - 09:37
>>

موضوع مورد بررسی:

- لایحه قانون حفاظت از زمین های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها