کد خبر: 7635
تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 - 09:13
>>

موضوع مورد بررسی:

- اجرای بند (ج) ماده (32) قانون افزایش بهره وری و تبصره ماده (19) قانون مدیریت بحران کشور موضوع: مکلف شدن صندوق بیمه کشاورزی در تعیین قیمت خرید تضمینی (بیمه مخاطرات فاجعه بار)