کد خبر: 7634
تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 - 09:04
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

- تخصیص بخشی از عواید حاصل از فروش سوخت به طرح های ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی

- کارگروه رفع موانع جهش تولید