کد خبر: 7630
تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 آبان 1399 - 15:23
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
کد پیشنهاد: 58167
تاریخ پیشنهاد: 1399/08/07
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/08/12
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد صدور مجوز تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی برای ضمانتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به پروژه بیمارستان جدید دکتر شریعتی در استان تهران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد صدور تجهیز منابع مالی خارجی برای افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به پروژه بیمارستان جدید دکتر شریعتی در تهران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تکمیل پروژه بیمارستان جدید دکتر شریعتی در استان تهران و لزوم اخذ ضمانتنامه دولتی برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به این پروژه و شروع فرآیند اجرایی آن، پیشنهاد صدور مجوز تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی برای ضمانتنامه الحاقی افزایش سقف وام بانک توسعه اسلامی به پروژه مذکور به مبلغ 23 میلیون و 50 هزار یورو را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.

لازم به ذکر است پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت درحال بررسی است.

downlod