کد خبر: 7623
تاریخ انتشار: دوشنبه 12 آبان 1399 - 14:02
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58141/90496
تاریخ ابلاغ: 1399/08/11
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت خشکسالی و رفع تنش آب شرب از طریق احداث منابع آب جایگزین برای مخازن آب شرب هوایی فرسوده روستاهای استان قزوین اختصاص یافت.
اختصاص اعتبار برای نوسازی مخازن آب شرب هوایی فرسوده روستاهای استان قزوین

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 7 آبان 1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با تخصیص مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار به منظور مدیریت خشکسالی و رفع تنش آب شرب از طریق احداث منابع آب جایگزین برای مخازن آب شرب هوایی فرسوده در سطح روستاهای استان قزوین به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، سازمان مزبور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

downlod