کد خبر: 7616
تاریخ انتشار: شنبه 10 آبان 1399 - 11:21
کد پیشنهاد: 58145
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/28
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/30
وزارت جهاد کشاورزی به منظور اجرای طرح احداث توسعه و تکمیل شهرک های کشاورزی، درخواست واگذاری یک پلاک ثبتی واقع در شهر مهران استان ایلام از سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به شركت شهرك هاي كشاورزي را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست واگذاري ملكی در ایلام به شركت شهرك هاي كشاورزي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شرکت شهرک های کشاورزی از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی به منظور احداث و توسعه زیرساخت های مجتمع های کشاورزی، تشکیل شده که به عنوان یکی از سازمان های توسعه ای در جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی فعالیت می نماید.

نظر به اینکه اجرای اهداف و وظایف این شرکت درخصوص احداث توسعه و تکمیل شهرک های کشاورزی، مستلزم تملک اراضی ملی و دولتی می باشد، لذا وزارت فوق درنظر دارد اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهر مهران استان ایلام به مساحت 5 /98 هکتار را از سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به شرکت مذکور واگذار نماید.

به همین منظور درخواست مربوط، جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده و در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گرفته است.