کد خبر: 7609
تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 آبان 1399 - 11:18
>>

موضوعات مورد بررسی

- پيش نويس لايحه بازنگري و اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با رويكرد محروميتهاي اجتماعي يا كارهاي اجباري عام المنفعه براي تخلفات مكرر رانندگان.

- آئين نامه اجرايي جزء (1) بند (د) تبصره (6 ) قانون بودجه سال (1399) كل كشور .