کد خبر: 7607
تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 آبان 1399 - 11:16
>>

موضوع مورد بررسی

- مجوز احداث طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي (GTPP)  در اسلام آباد غرب استان كرمانشاه، موضوع: اصلاحيه تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.