کد خبر: 7597
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399 - 09:52
>>

موضوع مورد بررسی:

- اصلاح ماده (16) آيين نامه صدور انواع گواهينامه رانندگي مصوب 1390 (درج مشخصه اي مبني بر رضايت به اهداي عضو در صورت فوت و مرگ مغزي راننده)