کد خبر: 7596
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399 - 09:50
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي تبصره ماده (55) اصلاحي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 1390)