کد خبر: 7585
تاریخ انتشار: شنبه 3 آبان 1399 - 11:47
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57067/86576
تاریخ ابلاغ: 1399/07/30
هیئت وزیران با انجام تعدادی اصلاح تقسيمات كشوري در استان خراسان جنوبي موافقت کرد.
اصلاح تقسيمات كشوري در استان خراسان جنوبي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 27 مهر 1399 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تصویب کرد:

در بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی، دهستان گرم ‌تمام ‏ده از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره 1 پیوست، تعداد  57 روستا، مزرعه‏ و مكان‌ ايجاد مي‌شود.

هم چنین، روستاي گرم تمام‌ده به عنوان مركز دهستان گرم‌ تمام ‏ده تعیین می ‏شود.

در شهرستان نهبندان نیز دهستان گرم ‌تمام ‏ده از بخش مرکزی، منتزع و به بخش شوسف ملحق می‏ شود و محدوده جغرافیایی دهستان‏ های بندان و نه بخش مرکزی و دهستان شوسف بخش شوسف تغییر می ‏یابد. 

افزون بر این، در بخش شوسف، روستاي حسن‌آباد از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان گرم‌ تمام‏ ده ملحق مي‌شود.

هم چنین، در بخش شوسف، دهستان سهل‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره 2 پیوست، تعداد 73 روستا، مزرعه‏ و مكان مندرج ایجاد می شود.

روستاي سهل‌آباد نیز به عنوان مرکز دهستان سهل‌آباد تعیین می‏ شود.

افزون بر این، در شهرستان نهبندان، روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره 3 پیوست، تعداد 56 روستا، مزرعه‏ و مكان‌، از دهستان ميغان بخش مركزي، منتزع و به دهستان عربخانه بخش شوسف ملحق مي‌شود:

هم چنین، در بخش شوسف، روستاي اسماعيل‌آباد دهن‌نو از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان عربخانه ملحق مي‌شود.

افزون بر این، در بخش شوسف، دهستان سيدال از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره (3) پیوست، تعداد 65 روستا، مزرعه‏ و مكان‌ ایجاد می شود.

هم چنین، روستاي سيدال به عنوان مرکز دهستان سيدال تعیین می ‏شود.

افزون بر این، در شهرستان نهبندان، بخش سرداران از تركيب دهستان‌هاي عربخانه، سهل‌آباد و سيدال ايجاد می‌شود.

روستاي دهك نیز به عنوان مرکز بخش سرداران تعیین می‏ شود.

downlod