کد خبر: 7582
تاریخ انتشار: شنبه 3 آبان 1399 - 11:31
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57602/86474
تاریخ ابلاغ: 1399/07/30
با تصمیم هيئت وزيران، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می توانند به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را دریافت نکنند.
مجوز دولت برای عدم دریافت همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن ورزشی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 16 شهریور 1399 به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب کرد با توجه به محدودیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان شهریور سال 1399 دریافت ننمایند.

هم چنین، وزارت و شرکت یادشده در قراردادهای اجاره اماکن واگذارشده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند به علت مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یکسال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یکسال نیز در سال جاری افزایش اجاره‌‌بها اعمال نمی‌گردد.

downlod