کد خبر: 7581
تاریخ انتشار: شنبه 3 آبان 1399 - 11:22
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 56846/86430
تاریخ ابلاغ: 1399/07/30
دولت با هدف رفع ایرادها و نواقص موجود در آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها و به روز نمودن مفاد آن متناظر با اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها را اصلاح کرد.
اصلاح آيين نامه داخلي شوراي عالي استان ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 27 مهر 1399 به پیشنهاد شورای عالی استان ها، آیین نامه داخلی این شورا را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، عضویت در شورای عالی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و هیچ یک ازاعضا حق تفویض وظایف و اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

اعضای شورای عالی در اولین جلسه خود هیئت رئیسه شامل رئیس، یک نایب رئیس و حداقل‌یک منشی و نیز یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت یک سال انتخاب می کنند.

هم چنین، ارائه گزارش کامل ازتصمیمات و اقدامات هیئت رئیسه درخصوص مسائل مربوط، به شورای عالی هر سه ماه یکبار انجام می شود.

downlod