کد خبر: 7577
تاریخ انتشار: سه شنبه 29 مهر 1399 - 15:12
کد پیشنهاد: 58128
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/22
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/27
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری حق استفاده از طبقاتی از ساختمان محل استقرار کانون بازنشستگان وزارت جهاد سازندگی را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست واگذاری حق بهره برداری ساختمان كانون بازنشستگان جهاد سازندگي به وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» کانون بازنشستگان وزارت جهاد سازندگی به عنوان مجموعه ای عام المنفعه و غیرانتفاعی پس از تشکیل، در دو طبقه از ساختمان شهید عزیزپور در خیابان فلسطین شمالی تهران مستقر شد.

در حال حاضر با توجه به تقاضای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری حق استفاده از طبقات اول و دوم این ساختمان به کانون فوق، معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی و تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست این وزارت را که از سوی کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است، به هیئت دولت ارائه نموده است.