کد خبر: 7556
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مهر 1399 - 12:56
کد پیشنهاد: 58103
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/26
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/19
وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی نمودن راهبردهای بهره برداری پایدار از خاک، پیشنهاد تشكيل شوراي عالي خاك به رياست رئيس جمهور را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد تشكيل شوراي عالي خاك به رياست رئيس جمهور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» خاک به عنوان ثروت ملی و بستر اصلی کشاورزی و محیط زیست و انجام فعالیت های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنان که در رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان "قضیه مهمتر از آب" از آن یاد شده و رئیس جمهور نیز آن را به عنوان "اولین سرمایه بسیار بزرگ" یاد کرده اند.

این نعمت خدادادی در مقیاس عمر بشری، تجدیدناپذیر محسوب شده و آسیب های شدید ناشی از تخریب و آلودگی خاک از جمله فرسایش، تغییر کاربری، شوری، کاهش مواد آلی، کاهش بنیه حاصلخیزی خاک و ... این منبع پایه را دچار چالش های جدی نموده است.

خوشبختانه با تصویب قانون حفاظت از خاک و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به خاک توجه ویژه ای مبذول و وظایف و تکالیفی برای دستگاه های اجرایی مختلف در مورد خاک تعیین شده است.

از آنجایی که موضوع خاک و بهره برداری از آن، موضوعی چند وجهی می باشد، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی نمودن راهبردهای بهره برداری پایدار از خاک پیشنهاد نموده است تا شورای عالی خاک به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی اعضای هیئت دولت، نمایندگان و صاحب نظران مرتبط در امر خاک و دبیری این وزارت خانه تشکیل گردد تا سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت در این امر را بر عهده داشته باشد.