کد خبر: 7555
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مهر 1399 - 12:53
کد پیشنهاد: 58102
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/15
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/19
وزارت کشور (استانداری سمنان) درخواست اصلاح تصویب نامه تامين اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي استان هاي آسيب ديده ناشي از وقوع سيل و زلزله سال 1398 و دوماه اول سال جاری را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست اصلاح مصوبه تامين اعتبار براي جبران خسارات سيل و زلزله

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در پی وقوع سیل و زلزله سال 1398 و دوماه اول سال جاری، اعتبارات موردنیاز برای جبران خسارات و بازسازی اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی در برخی استان های آسیب دیده از محل منابع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تخصیص یافت.

از جمله این اعتبارات، تخصیص مبلغ یک هزار میلیون ریال بابت بازسازی تاسیسات روبنایی داخل محدوده و دفع آب های سطخی شهرها و روستاها بود که مقرر شد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار بگیرد.

بر اساس مفاد قانونی موجود، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه ارائه خدمات در بخش جمع آوری و هدایت آب های سطحی و بازسازی تاسیسات روبنایی در داخل محدوده روستاها را بر عهده داشته و مسئولیت پیگیری و اجرای این امر در حوزه شهرها بر عهده شهرداری ها می باشد.

به نظر می رسد با اختصاص اعتبارات مذکور به بنیاد مسکن و تعریف پروژه از سوی آن دستگاه، امکان پاسخگویی به نیازهای مناطق آسیب دیده و ایجاد توازن در توزیع منابع در سطح شهرستان ها برای پروژه های خسارت دیده از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و استان سلب شود، در حالی که به استناد قانون مدیریت بحران کشور، مسئولیت کلیه فرآیندهای مرتبط با ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات به پاسخ بحران در سطح استان و شهرستان ها به ترتیب با استاندار و فرمانداران می باشد.

لذا با توجه به آنچه بیان شد، وزارت کشور (استانداری سمنان) درخواست اصلاح تصویب نامه موضوع تامين اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي استان هاي آسيب ديده ناشي از وقوع سيل و زلزله مورد اشاره را به هیئت دولت ارائه نموده است.

مطابق پیشنهاد ارسالی، درخواست شده است:

- با اصلاح اختیار هزینه کرد اعتبارات ابلاغی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استانداری (مدیریت بحران) زمینه نظارت بر مفاد مصوبه و ایجاد توازن در توزیع اعتبارات در مناطق خسارت دیده فراهم گردد.

- امکان برخورداری شهرداری های آسیب از حوادث قهری مشمول اعتبارات مذکور جهت بازسازی روبنایی و جمع آوری آب های سطح در داخل محدوده شهرها میسر گردد.