کد خبر: 7536
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 15:06
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58065/82959
تاریخ ابلاغ: 1399/07/21
هيئت وزيران آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور را اصلاح کرد.
اصلاح یکی از آيين نامه اجرايي های قانون بودجه سال 1399 كل كشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 16 مهر 1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور را به شرح زیر اصلاح کرد.

1- در مواد (4) و (12) و تبصره های مواد یادشده، عبارت های "و میعانات گازی" حذف می شود.

2- در ماده (5) و بندهای (1) و (2) و تبصره ماده مذکور بعد از عبارت های "برداشت نفت"، "فروش نفت"، "صادرات نفت"، "برداشت کنندگان نفت"، "میزان مشخصی نفت" و "تحویل نفت"، در ماده (6) بعد از عبارت های "تحویل نفت" و "ارزش نفت"، در ماده (9) بعد از عبارت "صادرات نفت"، در ماده (10) بعد از عبارت های "تحویل نفت" و "ارزش نفت" و در ماده (13) بعد از عبارت "صادرات نفت" واژه "خام" اضافه می شود.

downlod