کد خبر: 7531
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 13:41
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 57696/83116
تاریخ ابلاغ: 1399/07/21
وزيران عضو كميسيون لوايح با واگذاری پنج ساله حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی استان تهران جهت استفاده همگانی به فدراسیون‏های ورزشی موردنظر موافقت کردند.
واگذاری پنج ساله حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی استان تهران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 31 شهریور 1399 به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان، با واگذاری حق استفاده از دو فقره اماکن ورزشی واقع در استان تهران به مدت پنج سال جهت استفاده همگانی به فدراسیون‏ های ورزشی موردنظر موافقت کردند.

بر اساس این تصمیم، واگذاري يادشده صرفاً راجع به حق استفاده از املاك مذكور است و نوسازی و ايجاد تأسيسات و ساخت بنا مجوزي براي مالكيت فدراسیون ‏های ورزشی یادشده ايجاد نمي‏ نمايد.

هم چنین، تمديد حق استفاده يادشده برای دوره ‏های بعد منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود و پس از پايان دوره تعيين شده املاک مذکور به وزارت ورزش و جوانان تحويل خواهد شد و فدراسیون‏ های ورزشی یادشده هیچ حقی نسبت به آن‏ها نداشته و نخواهند داشت.

افزون بر این، نظارت بر تداوم فعاليت فدراسیون‏ های ورزشی مذکور طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت یا توقف عملکرد فدراسیون‏ های ورزشی مذکور، حق استفاده مزبور ساقط مي‏ گردد.

ضمنا هزینه‏ های جاری نگهداری و بهره‏ برداری از املاک مذکور بر عهده فدراسیون‏ های ورزشی یادشده می‏ باشد.

downlod