کد خبر: 7529
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 15:26
کد پیشنهاد: 58100
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/15
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/16
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح تصویب نامه موضوع فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست اصلاح فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان توسعه تجارت ایران همه ساله اقدام به برگزاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملّی در چارچوب کمیته انتخاب صادرکنندگان موصوف با حضور دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی ذی ربط اقدام نموده و نتایج آن را در روز 29 مهرماه هرسال (روز ملّی صادرات) با حضور مسئولان بلندپایه دولتی و فعالان صادراتی و تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور اعلام عمومی می نماید.

در سال جاری نیز بیست و چهارمین دوره انتخاب و معرفی صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملّی با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دست اقدام می‌باشد.

 ولی با توجه به مشکلات و محدودیت‌های موجود،  شاهد کاهش نسبت ارزشی صادرات کالاها در سال 1398 در مقایسه با صادرات ارزشی کالاها درسال 1397 در بسیاری از گروه‌های کالایی هستیم، در صورتیکه مطابق تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی، حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز در فرآیند انتخاب مستلزم افزایش حداقل 10درصد ارزش صادرات نسبت به سال انتخاب خواهد بود.

لذا باتوجه به موارد فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد زیر را به هیئت دولت ارائه نموده است:

مفاد تبصره ذیل ماده (8) تصویب نامه ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب (پیش از تقاضای مهلت کارت ویژه) مشروط به افزایش حداقل 10 درصد ارزش یا وزن صادرات (به تشخیص کارگروه) در مقایسه با سال انتخاب می باشد.