کد خبر: 7528
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 14:26
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57314/2980
تاریخ ابلاغ: 1399/07/21
دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی های موجود در خصوص وضعیت ایمنی غذا و آلودگی های مختلف غذایی، آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را اصلاح کرد.
اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 16 مهر 1399 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را اصلاح کرد.

متن اصلاحی آیین نامه مذکور با تأکید بر استفاده از ساختارها و ظرفیت های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه شده تا با استفاده از ظرفیت آیین نامه اجرایی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه های سیاستگذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) از طریق ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاست گذاری اجرایی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز شود.

به موجب این اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده ها، مطابق استانداردهای موجود است، بطوری که غذا سبب آسیب به مصرف کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل های مربوط آماده یا مصرف شود.

هم چنین «ارزیابی خطر» از دیگر تعاریف مندرج در این آیین نامه به عنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می باشد.

مطابق این اصلاحیه، وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظفند به منظور یکپارچه سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه، نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب، اقدام نمایند.

هم چنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی را مشتمل بر ارتقای زیرساخت های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در چارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور، پیش بینی و طبق برنامه جامع و براساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه های ذی­ ربط قرار می ­دهد.

downlod