کد خبر: 7526
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 09:45
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58083/81989
تاریخ ابلاغ: 1399/07/19
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان اختصاص یافت.
اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 16 مهر 1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با تخصیص مبلغ سه هزار میلیارد ریال به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه‌های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره‌سو استان گلستان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

downlod