کد خبر: 7519
تاریخ انتشار: يکشنبه 20 مهر 1399 - 17:02
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه
کد پیشنهاد: 57999
شماره مصوبه: 57999/82400
تاریخ ابلاغ: 1399/07/20
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تشکیل کارگروه شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه های اجرایی در سطح ملی ابلاغ شد.
تشکیل کارگروه شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه های اجرایی در سطح ملی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت دولت در جلسه مورخ 16 مهر 1399، مصوب کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه های اجرایی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی تشکیل شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند راساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلا استفاده دولت در اختیار دستگاه اجرایی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و پس از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

همچنین دستگاه اجرایی ‌باید پس از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا نماید، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام نموده و مخالفت دستگاه بهره بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی اموال مازاد، بلا اثر است.

downlod