کد خبر: 7512
تاریخ انتشار: شنبه 19 مهر 1399 - 14:58
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
کد پیشنهاد: 58099
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/13
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/16
وزارت جهاد کشاورزی به منظور اجراي سياست هاي تنظيم بازار و قيمت تضميني محصولات كشاورزي شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور، درخواست تخصيص مابقي تسهيلات بانکی 20 هزار میلیاردی به مبلغ 8 هزار ميليارد ريال به این را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست تخصیص مابقي تسهیلات اجراي سياست هاي تنظيم بازار

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور حفظ ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي (ذرت، جو، كنجاله، سويا، گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز) و هم چنين تنظيم بازار اقلام مذكور و ساير اقلام عمده نهاده ها و محصولات دام وو طيور را به عهده دارد.

در هيمن راستاي شركت مذكور براي خريد نزديك به چهار ونيم ميليون تن نهاده دامي وارداتي و 52 هزار تن گوشت گوساله منجمد داخلي و وارداتي و گوشت مرغ داخلي در سال جاري برنامه ريزي نموده است كه منابع مورد نياز آن از محل گردش ذخاير راهبردي و بخشي از منابع ارزي و ريالي (منابع داخلي) تامين گرديده است.

در حال حاضر به منظور اجراي سياست هاي تنظيم بازار و قيمت تضميني محصولات كشاورزي و از آنجایی که مبلغ 20 هزار میلیارد تسهیلات بانکی در قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای شرکت مذکور، پیش بینی شده و از این میزان، مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در اختیار شرکت فوق قرار گرفته، وزارت جهاد کشاورزی درخواست تخصيص مابقي تسهيلات به میزان 8 هزار ميليارد ريال به شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور را به هیئت دولت ارائه نموده است.