کد خبر: 7511
تاریخ انتشار: شنبه 19 مهر 1399 - 14:32
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
کد پیشنهاد: 58098
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/13
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/16
باتوجه به انقضای مهلت سه ساله واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت ذعال سنگ کرمان و شرکت دخانیات ایران)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست تمدید مهلت مذکور تا پایان سال 1399 را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
بررسی تمدید مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» 55 درصد سهام شرکت‌ دخانیات ایران، 71.5 درصد سهام سنگ آهن مرکزی ایران و 100درصد سهام ذغال‌سنگ کرمان، بابت تأدیه بخشی از بدهی دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است.

براساس تصمیم دولت، صندوق فولاد تا سه سال بعد از انتقال قطعي سهام مذكور اجازه داشته كه به طور مستقيم سهام شركت هاي مذكور را واگذار كند و در غير اينصورت سازمان خصوصی‌سازی راساً اقدام خواهد كرد. با توجه طی انقضای مهلت زمانی تعیین شده، سازمان مزبور ضرورت اخذ مجوز قانونی از هیئت وزیران به منظور تمدید مهلت قانونی را متذكر شده است.

بنابراین باتوجه به انقضای مهلت تعیین شده برای واگذاری مستقیم شرکت‌ها توسط صندوق فولاد و ضرورت تمدید مهلت مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست تمدید مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه از سوی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را ارائه نموده است.