کد خبر: 7508
تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مهر 1399 - 13:30
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
کد پیشنهاد: 58087
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/08
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/13
جمعیت هلال احمر درخواست صدور مجوز واگذاري حق استفاده از دو هزار مترمربع از اراضی ملکی در شهرستان سيروان استان ايلام را جهت احداث پايگاه امداد و نجات جاده اي و استقرار نيروهاي امدادي به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست واگذاری اراضی لازم برای جهت احداث پايگاه امداد و نجات جاده اي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جمعیت هلال احمر جهت احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای و استقرار نیروهای امدادی، درخواست نموده تا حق استفاده دو هزار مترمربع از اراضی ملی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان سیروان استان ایلام به این دستگاه واگذار شود.

در همین راستا معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی و تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این موضوع را که از سوی کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی بررسی و مورد تایید قرار گرفته، به هیئت دولت ارائه نموده است.