کد خبر: 7505
تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مهر 1399 - 13:16
>>

موضوعات مورد بررسی

- تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

- آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

- آيين نامه اجرايي بندهاي (ت) و (ج) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه.