کد خبر: 7499
تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مهر 1399 - 13:12
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي تكليف مقرر در بند (چ) ماده (13) قانون مديريت بحران كشور.

- صدور اصلاحيه شماره سه بر ضمانت نامه قرارداد خط اعتباري منعقده بين سيستم بانكي كشور با صندوق توسعه صادرات هند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور تمديد مهلت قرارداد خط اعتباري موصوف از تاريخ 31/12/2019 تا 31/12/2021.

- مجوز ورود و ترخيص خودروي شخصي دو تن از ديپلمات‌هاي برگشت داده شده از كشور هلند بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو.