کد خبر: 7494
تاریخ انتشار: سه شنبه 15 مهر 1399 - 14:16
کد پیشنهاد: 58093
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/09
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/14
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیشنهاد اصلاح آيين‌نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اصلاح آيين‌نامه های «طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران» و «تشخيص صلاحيت مشاوران»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی و تأیید می‌شوند که اسامی آن‌ها بر روی سامانه رسمی کارگروه (pub.daneshbonyan.ir) اطلاع‌رسانی می‌شود.

هم چنین، اعضای هیئت‌‌‌‌ علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی به استناد ماده (22) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیستند.

ولی با وجود صراحت این ماده قانونی، سازمان برنامه و بودجه کشور برای شرکت‌های دانش‌بنیان که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در آن‌ها فعال هستند، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران صادر نمی کند.

کارشناسان این سازمان درخصوص دلیل این موضوع به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و بند (ب) ماده (19) آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تبصره (2) بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران استناد می کنند.

لذا به منظور رفع ابهام از این موضوع، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.

متن پیشنهادی این معاونت به شرح زیر است:

1 - بند (ب) ماده 19 آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013ت23251هـ مورخ 11/12/1381 به شرح زیر اصلاح گردد:

" ب- نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان از مفاد این بند مستثنی می شوند"

2 - تبصره (2) بند (ب) ماده 9 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637ت28437هـ مورخ 23/04/ 1383 به شرح زیر اصلاح گردد:

"تبصره 2-شرکا و مدیران شرکت‌هاي غیردولتی و غیرعمومی نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان از مفاد این تبصره مستثنی می شوند"