کد خبر: 7493
تاریخ انتشار: سه شنبه 15 مهر 1399 - 12:15
کد پیشنهاد: 58074
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/07
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/08
وزارت کشور به منظور بهره گیری از کمک های هم وطنانه داخلی در شرایط اضطراری و در اجرای جزء (3) بند (ب) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور، آیین نامه جذب، هدایت و توزیع كمک های داخلی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
ارائه آیین نامه «جذب، هدایت و توزیع كمک های داخلی»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» پیرو تصویب قانون مدیریت بحران کشور و ابلاغ آن به وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران موظف شد تا نسبت به تدوین اسناد، آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های موردنیاز قانون مذکور اقدام نماید.

در این راستا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، مسئولیت تدوین كلیه لوایح، آیین نامه های اجرایی و تصویب نامه های قانون مدیریت بحران كشور را به پژوهشکده سوانح طبیعی واگذار نمود.

 پیرو این ابلاغیه، دبیرخانه تدوین لوایح، آیین نامه ها و تصویب نامه های اجرایی قانون مدیریت بحران كشور در پژوهشکده سوانح طبیعی شکل گرفت و جهت تدوین هر یک از اسناد نیز اقدام به ایجاد 20 كمیته تخصصی متشکل از اساتید و صاحب نظران حوزه مربوطه به منظور تدوین برنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت بحران كشور شد.

در همین راستا كمیته جذب، هدایت و توزیع كمک های داخلی، متشکل از متخصصان حوزه های مرتبط و افراد فعال در سازمان های مردم نهاد و خیریه ها به منظور تدوین آیین نامه جذب، هدایت و توزیع كمک های داخلی تشکیل شد.

اعضای كمیته جذب، هدایت و توزیع كمک های داخلی در 13 جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص وظایف محوله پرداختند و پیش نویس در اجرای جزء (3) بند (ب) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور، آیین نامه جذب، هدایت و توزیع كمک های داخلی در این كمیته تدوین شد.

در حال حاضر آیین‌نامه مذکور که با بهره‌گیری از نقطه‌نظرات اساتید مجرب دانشگاهی و مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مدیریت بحران از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی تهیه شده است، از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارائه شده است.

 

downlod