کد خبر: 7486
تاریخ انتشار: يکشنبه 13 مهر 1399 - 12:44
کد پیشنهاد: 58086
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/23
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/25
بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به نقش این بنیاد در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به منظور خدمات رسانی به جامعه ایثارگری، درخواست اصلاح بند (الف) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عضویت مدیرکل استانی بنیاد مزبور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست عضویت مدیرکل استانی بنیاد شهید در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق بند (الف) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل می شود.

استاندار (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر)، رئیس واحد استانی وزارت خانه های دارای واحد استانی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست، فرمانداران، فرمانده سپاه تهران، دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی و مدیرکل صداوسیمای استان، ترکیب این شورا را تشکیل می دهند.

در حال حاضر بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به نقش این بنیاد در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و هم چنین، استفاده از ظرفیت های استانی و منطقه ای در خدمات رسانی به جامعه ایثارگری و نیز ضرورت حضور و عضویت بالاترین مقام در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در تصمیمات استانی برای تامین و رفع نیازهای ایثارگران، بخصوص در تصمیمات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، درخواست اصلاح بند مورد اشاره و عضویت مدیرکل استانی بنیاد مزبور در شورای فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.